Αποθήκευση Εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου

Μία από τις σημαντικότερες αιτίες υποβάθμισης του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου σε άλλη υποδεέστερη ποιοτική κατηγορία (παρθένο ή λαμπάντε) είναι οι συνθήκες αποθήκευσης του.

Για να μπορέσουμε όμως να μιλήσουμε για τις ορθές πρακτικές αποθήκευσής του, πρέπει να γνωρίζουμε από τι πρέπει να το προστατεύσουμε!

 

Οι εχθροί του ελαιολάδου

Οι «εχθροί» του ποιοτικού εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου είναι το φως, η θερμοκρασία, το οξυγόνο και η ηλικία του.

Φως

Το φως, όχι μόνο του ήλιου αλλά και της απλής λάμπας που έχουμε στο σπίτι μας, επηρεάζει αρνητικά την ποιότητά του. Ομάδα ερευνητών συνέκρινε για 12 μήνες την συμπεριφορά δύο εξαιρετικών παρθένων ελαιόλαδων, αποθηκεύοντάς τα με διαφορετικό τρόπο (το ένα αποθηκεύτηκε σε μέρος όπου το έβλεπε το φως και το άλλο σε σκοτεινό σημείο). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το προϊόν που ήταν αποθηκεμένο στο σκοτεινό σημείο είχε χαμηλότερα επίπεδα οξείδωσης. Επίσης διατήρησε τα θετικά του στοιχεία σε μεγαλύτερη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτος σε σύγκριση με το άλλο. Επιπλέον, η διάρκεια ζωής του προϊόντος που αποθηκεύεται σε σκοτεινό σημείο είναι μεγαλύτερη από αυτού που αποθηκεύεται σε σημείο που το βλέπει το φως. Τέλος, ένα άλλο σημαντικό εύρημα ήταν ότι μετά από 2 μήνες, το προϊόν το οποίο ερχόταν σε επαφή με το φως κατά την αποθήκευσή του, δεν ήταν πλέον εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Θερμοκρασία

Η θερμοκρασία αποθήκευσης του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, αποτελεί σημαντικό παράγοντα επηρεασμού της ποιότητάς του. Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2017, ερευνητές μελέτησαν τη συμπεριφορά του προϊόντος σε θερμοκρασίες 6 oC και 26 oC καθώς και σε δύο τύπους συσκευασίας (γυάλινη χρώματος σκούρου πράσινου και «τενεκέ»). Η μελέτη είχε διάρκεια 125 μέρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αποθηκεύοντας το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο σε σκουρόχρωμες γυάλινες συσκευασίες και σε χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να αποτραπεί η ποιοτική υποβάθμιση του προϊόντος. Επιπλέον, ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας ήταν ότι ο συνδυασμός του «τενεκέ» και των υψηλών θερμοκρασιών αποθήκευσης (26 oC) οδηγεί σε ποιοτική υποβάθμιση. Συγκεκριμένα το δείγμα που μελέτησαν, παρουσίασε το γευστικό ελάττωμα του ταγγού.

Οξυγόνο

Όταν αγοράζουμε μία συσκευασία και την ανοίγουμε, επιτρέπουμε στο οξυγόνο να εισέλθει και να έρθει σε επαφή μαζί του. Έρευνα που είχε διάρκεια 3 έτη μελέτησε μεταξύ άλλων και την επίδραση που έχει το οξυγόνο στην ποιότητα του προϊόντος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το οξυγόνο επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα όχι μόνο όσο αφορά τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά αλλά και τις χημικές του αναλύσεις.

Ο χρόνος

Ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος της ποιότητας του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου. Σε αντίθεση με το κρασί όπου πολλές φορές χρειάζεται χρόνος για να αναπτύξει όλα τα θετικά του χαρακτηριστικά, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χάνει τα θετικά του χαρακτηριστικά με το πέρασμα του χρόνου.

Σωστός τρόπος αποθήκευσης ελαιόλαδου

Αποθηκεύστε το προϊόν ώστε να το προστατεύετε από τους εχθρούς του!

Συνοψίζοντας:

  • Επιλέγετε σκουρόχρωμες συσκευασίες.
  • Αποθηκεύστε το σε σημείο ώστε να το προστατεύετε από το φως! Μπορείτε να το βάλετε σε ένα κλειστό ντουλάπι. Με αυτό τον τρόπο το προστατεύετε από κάθε μορφή φωτός.
  • Επιλέγετε να αποθηκεύετε το προϊόν σε χώρο με σταθερή και σχετικά χαμηλή θερμοκρασία (ιδανικά από 18 έως 20 oC). Αποφεύγετε να το τοποθετείτε δίπλα σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ και ηλεκτρικές κουζίνες.
  • Επιλέγετε μέγεθος συσκευασίας σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Έτσι δεν θα χρειαστεί να αποθηκεύετε για μεγάλο χρονικό διάστημα τις ανοιχτές συσκευασίες.
  • Εφόσον ανοιχτεί η συσκευασία του, προσπαθήστε να καταναλώσετε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αποθηκεύστε σωστά το προϊόν που αγοράζετε! Έτσι θα έχετε την δυνατότητα να απολαύσετε όλα τα θετικά χαρακτηριστικά του για μεγαλύτερο διάστημα!

 

Η ομάδα της Markellos Olive